Viisad ja passid

Igal reisijal peab kaasas olema kehtiv isikuttõendav dokument, piletid, viisad, reisikindlustus ja muud vastava riigi poolt nõutavad dokumendid.

Euroopa Liidus saab reisida ID-kaardiga või passiga. Rohkem informatsiooni reisidokumentide kohta leiate Eesti Välisministeeriumi kodulehel https://reisitargalt.vm.ee/enne-reisi/

Väljaspool Euroopat reisides peab igal reisijal kaasas olema pass, mis kehtib vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu.

Reisides riiki, milles on kehtestatud viisanõue, peab reisija ise vastutama endale viisa taotlemise eest. Rohkem informatsiooni viisanõuete kohta leiate Eesti Välisministeeriumi kodulehelt https://reisitargalt.vm.ee/kas-ma-vajan-viisat/
Lapsega reisival täiskasvanul, kes ei ole lapse seaduslik hooldaja (näit. vanavanem), peab reisil kaasas olema lapsevanemate ühine nõusolek. Sama kehtib juhul, kui lapsega reisib vaid üks lapsevanematest või kui alla 18-aastane reisib täiesti üksi. See, kas piisab vanemate lihtkirjalikust nõusolekust või tuleb dokument vormistada notari juures, sõltub külastatava riigi nõuetest. Täpsemat teavet lapse välismaale reisimise tingimuste kohta leiate Välisministeeriumi veebilehelt: https://reisitargalt.vm.ee/lastega-reisimine/.

TÜRGI

Eesti kodanikel on võimalik reisida Türki viisavabalt viibimisega kuni 90 päeva 180 päeva jooksul. Pass peab riiki sisenemisel olema kehtiv veel vähemalt 150 päeva.
Vene ja halli passi omanike dokumendid peavad kehtima 6 kuud peale reisi lõppu ning on kohustuslik lisaks passile kaasa võtta ka kehtiv ID kaart! Halli passi omanikud vajavad Türki sisenemiseks viisat. E-viisa vormistatakse enne reisi aadressil: https://www.evisa.gov.tr/en/. Viisakinnitus tuleb välja printida ning reisile kaasa võtta.

EGIPTUS

Eesti ja Vene kodanikud vajavad Egiptusesse reisimiseks viisat. Egiptuse ühekordse 30-päevase turismiviisa saab vormistada Egiptuse lennujaamas enne passikontrolli läbimist, selle maksumus on 25 USD, kaasa võtta võimalikult täpne sularaha USA dollarites. Piiril viisa taotlemiseks peab pass kehtima vähemalt 6 kuud riiki saabumise kuupäevast.

Oluline info isikutele, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud: halli passi omanikud või muu eripassi omanikud peavad vormistama viisa enne reisile minekut Egiptuse saatkonnas Helsingis (e-post: embegypthelsingki.diplo@hotmail.com). Viisat enam piirilt osta ei saa!

Diplomaatilise passiga (või muu eripassiga) soovitatakse enne reisi ostmist pöörduda vastuvõtjariigi diplomaatilise esinduse poole selliste passidega seotud võimalike piirangute tõttu. Teavet viisade väljastamise ja piiri ületamise korra kohta (nii Eesti kui ka välisriikide kodanike jaoks) saab vastava riigi reisibüroost või diplomaatilisest esindusest, samuti veebilehel https://reisitargalt.vm.ee.

Reisikorraldaja Coral Travel Estonia ei vastuta reisijate eest, keda ei lubata reisile reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel.